Python Module Index

a | c | e | f | l | n | t | u
 
a
numina.array Array manipulation
    numina.array.background
    numina.array.blocks
    numina.array.bpm
    numina.array.combine Array combination
    numina.array.cosmetics Array cosmetics
    numina.array.fwhm
    numina.array.imsurfit Image surface fitting
    numina.array.interpolation
    numina.array.mode
    numina.array.nirproc nIR preprocessing
    numina.array.offrot
    numina.array.peaks
    numina.array.recenter
    numina.array.robustfit
    numina.array.stats
    numina.array.utils
    numina.array.wavecalib.arccalibration
    numina.array.wavecalib.peaks_spectrum
    numina.array.wavecalib.solutionarc
 
c
numina.core
    numina.core.dataholders
    numina.core.metaclass
    numina.core.metarecipes
    numina.core.objimport
    numina.core.oresult
    numina.core.pipeline
    numina.core.pipelineload
    numina.core.products
    numina.core.qc Quality Control for Numina
    numina.core.recipeinout Base classes for Recipe Requirements and Results
    numina.core.recipes Base classes for Recipes
    numina.core.requirements
    numina.core.taggers
    numina.core.types
    numina.core.utils
    numina.core.validator
 
e
numina.exceptions Numina exceptions
 
f
numina.flow TBD
    numina.flow.node TBD
    numina.flow.processing TBD
numina.frame Frame manipulation
 
l
numina.logger TBD
 
n
numina
 
t
numina.treedict TBD
 
u
numina.user User command line interface for Numina
    numina.user.xdgdirs TBD
numina.util TBD